alexa Pelajar Depok Baku Hantam di Depan Nur Mahmudi